$dummy) { SetCookie('nyx_css['.$i.'][time]',"{$_POST['from_hour'][$i]}:{$_POST['from_minute'][$i]}-{$_POST['to_hour'][$i]}:{$_POST['to_minute'][$i]}",Time()+2*365*24*3600); } } ?>$item) { SetCookie('nyx_css['.$i.'][time]',$item['time'],Time()+2*365*24*3600); SetCookie('nyx_css['.$i.'][url]',$item['url'],Time()+2*365*24*3600); } } SetCookie('nyx_css['.(Count($nyx_css)).'][time]','',Time()+2*365*24*3600); SetCookie('nyx_css['.(Count($nyx_css)).'][url]','',Time()+2*365*24*3600); ?> [<? echo strtolower($user); ?>@agape]$ - uživatelské nastavení - ARCAO
úvod pošta témata blok lidé osobní sledované poslední rozšíření správa
<? echo $user; ?>

nastavení
Nápověda

Jak na to, aby to fungovalo?

Do nastavení skinu v NYX.CZ (osobní -> nastavení -> design systému) je nejprve nutné zadat adresu http://nyx.arcao.com/skin-changer/nc.php . Pak stačí postupně přidat skiny přes nejspodnější formulář, a u formuláře nad ním vybrat čas (24 hodinový formát), od kdy se má příslušný skin zobrazit. Položka Výchozí skin slouží k určení skinu, který se použije, pokud se aktuální čas nenachází v časovém rozsahu skinu. Veškerá nastavení se ukládají jako cookie do vašeho prohlížeče. Pokud používáte více prohlížečů, či více počítačů, je nutné provést pro každý prohlížeč / počítač nastavení zvášť. Pokud není vyplněn žádný skin či výchozí skin, je použit výchozí skin NYX.CZ (forest2).

Kdo to spatlal?

Autorem je ARCAO, ale velký dík patří ID QUIP, který je hlavou tohoto zlepšováku (trochu sem mu to ukradl :))).


0,0,0,0); ?>
Nastavení skin-changeru
Výchozí skin: např: http://www.nyx.cz/skins/forest2/
Skin : Od: : Do: : (smazat)

Přidat skin
URL Skinu: např: http://www.nyx.cz/skins/forest2/